Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

 

 

 

ความเป็นมาของมูลนิธิสายใจไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริหารมูลนิธิสายใจไทย ฯ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
รับมูลนิธิ ฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นับแต่บัดนั้นมา หลังจากการ
ก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ ได้มีการระดมเงินสนับสนุนงานของ
มูลนิธิฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและร่วมกันช่วย
เหลือผู้เสียสละชีวิตเหล่านั้น

 

 

 

 

 

 


การ์ดอวยพรเนื่องในดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

คลิกอ่านรายละเอียดการสั่งซื้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย" ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๑ 

  

 

 

 

 คลิกดูวิดีโอเพิ่มเติม 

 

 

  

  

  
ประชาสัมพันธ์

 

 

     

 

 การ์ดปีใหม่  ในชุด "สมเด็จแม่"  เนื่องเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ปี 2559 ครบ 84 พรรษา กับสมเด็จพระเทพฯ  ในปี 2558 ครบ 60 พรรษา  โดยในช่วงสมเด็จแม่ที่ทรงดูแล สมเด็จพระเทพในช่วงวัยต่าง ๆ 

 

( คลิกอ่านรายละเอียด)

 

 

 Facebook มูลนิธิสายใจไทยฯ ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะ

Facebook : มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้แก่...

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 คุณกฤษดา วงศ์อารยะ ได้บริจาคเงินจำนวน 84,900 บาท มอบให้แก่มูลนิธิสายใจไท...

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสงเ...

พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบร...

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้ป่วยราชการสนามเข้าเยี่ยม...

คณะผู้ป่วยราชการสนามพร้อม ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิสายใจไ...

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่แล...

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ทางมูลนิธิสายใจไทย ฯ ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีเจ้าหน้าที่และช่า...

อ่านเพิ่มเติม...

สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย...

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า จัดงาน "สานสายใยเพื่อผ...

อ่านเพิ่มเติม...

สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย...

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า จัดงาน "สานสายใยเพื่อผ...

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารความเคลื่อนไหวอื่นๆ

• ข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ • รวมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

สินค้าใหม่


 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com