Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

 

 

 

ความเป็นมาของมูลนิธิสายใจไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริหารมูลนิธิสายใจไทย ฯ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
รับมูลนิธิ ฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นับแต่บัดนั้นมา หลังจากการ
ก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ ได้มีการระดมเงินสนับสนุนงานของ
มูลนิธิฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและร่วมกันช่วย
เหลือผู้เสียสละชีวิตเหล่านั้น

 

 

 

 

 

 


การ์ดอวยพรเนื่องในดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

คลิกอ่านรายละเอียดการสั่งซื้อ

 

  

 

 

  
ประชาสัมพันธ์

 

    

 

เนื่องในโอกาสมหามงคล
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครบ  ๖๐  พรรษา   ๒  เมษายน  ๒๕๕๘
มูลนิธิสายใจไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต
ให้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ลงพิมพ์บนปฏิทินผ้า  ออกจำหน่าย
เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ
ผู้สนใจสั่งจองได้ที่  สาขาของมูลนิธิฯ ทั้ง ๗ สาขาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท
ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
( มีกล่องบรรจุเรียบร้อย )
ขนาด กว้าง ๔๐.๗๒ ซม.ยาว ๗๓.๓๖ ซม.บนผ้า CANVAS

 

( คลิกอ่านรายละเอียดสาขาต่างๆ )

 

 

  
ข่าวสารความเคลื่อนไหว

สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย...

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า จัดงาน "สานสายใยเพื่อผ...

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด ได้บ...

บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด โดย คุณจิราวรรณ ชื่นชม (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด) ได้บริจาคใบผ้าม่านม้วนให้มูล...

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท BAE, British Aerospace ...

บริษัท BAE, British Aerospace Saudi Arabia จำกัด โดย คุณทองสุข กิลล์ เป็นประธานร่วมกับคณะภรรยาและคนไ...

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารความเคลื่อนไหวอื่นๆ

• ข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ • รวมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

สินค้าใหม่


 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com