Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ประชาสัมพันธ์

วันที่: 02-09-2013

 

ขอแจ้งข่าวสาร การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์


ปิดการให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่


วันที่ 3 - 30 เมษายน 2563
 

-------------------------------------------------------------------------

 

ขอแจ้งข่าวสาร สมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ

 

เนื่องจากมีประกาศฉุกเฉินโรคระบาดของ

 

เชื้อ ไวรัสโควิด-19 ทางมูลนิธิฯ ขอเลื่อน

 

เรื่องรายงานตัวประจำปี 2563 และเรื่อง

 

ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 ออกไป

 

ก่อน และจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
 


 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com