Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยฯ

Saijaithai | 29-03-2562 | เปิดดู 1497 | ความคิดเห็น 0

 

คณะกรรมการแพทย์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง ณ สโมสรค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลกระบี่ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

วันที่: 05-12-2021

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com