Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
Saijaithai | 29-04-2024 | Hits  40
คุณศรีล สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณทิพธิดา สุขุม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำสิ่งของบริจาคมอบให้มูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 พร้อมถ่ายภาพร่วมกับ หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณอนุชา เสมารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะผู้บริหารมูลนิธิสายใจไทยฯ
Saijaithai | 28-04-2023 | Hits  1752
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดย คุณศรีล สุขุม (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) , คุณณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) และ คุณทิพธิดา สุขุม ได้นำของบริจาคให้มูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566 และร่วมถ่ายภาพกับ คุณวนิดา ดุละลัมพะ (ผู้อำนวยการสายพัฒนาอาชีพ) พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิสายใจไทยฯ
Saijaithai | 27-06-2022 | Hits  1969
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้นำสิ่งของบริจาคให้มูลนิธิสายใจไทยฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมถ่ายภาพกับคณะมูลนิธิสายใจไทยฯ
Saijaithai | 30-03-2022 | Hits  1065
ผู้บริหาร บริษัท วังขนาย มอบน้ำตาลทรายขาว จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เนื่องใน '' วันสายใจไทย ๒๕๖๕ '' ให้คุณวนิดา ดุละลัมพะ ผู้อำนวยการสายพัฒนาอาชีพ เพื่อนำรายได้เข้ามูลนิธิสายใจไทยฯ
Saijaithai | 07-04-2021 | Hits  2857
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้นำสิ่งของบริจาคให้มูลนิธิสายใจไทยฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมถ่ายภาพกับคณะมูลนิธิสายใจไทยฯ
Saijaithai | 31-03-2021 | Hits  1982
ผู้บริหาร บริษัท วังขนาย มอบน้ำตาลทรายขาว จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เนื่องใน '' วันสายใจไทย ๒๕๖๔ '' ให้กับท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ และคุณวนิดา ดุละลัมพะ เพื่อนำรายได้เข้ามูลนิธิฯและเยี่ยมชมมูลนิธิสายใจไทยฯ
Saijaithai | 23-09-2020 | Hits  2882
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ได้บริจาคแอลกอฮอล์ ชนิดเจล จำนวน 100 แกลอน และร่วมถ่ายภาพบริจาคของโดยมีผู้อำนวยการสายพัฒนาอาชีพ, ผู้อำนวยการสาขา ท็อป โซลเว้นท์ อินโดนีเซีย พร้อมผู้จัดการเขตและคณะ
Saijaithai | 08-06-2020 | Hits  2676
มูลนิธิสายใจไทยฯ ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ พัฒนาขยายศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน 38,250 บาท
Saijaithai | 25-03-2020 | Hits  2689
มูลนิธิสายใจไทยฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้สำนักงานเขตบางนา วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
Saijaithai | 20-03-2020 | Hits  2378
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
1 | 2

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com