Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
Saijaithai | 2019-02-26 13:57:37.0 | Hits  33
วันศุกร์ที่ 15 ก.พ.2562 นาย ฮิซาโอะ โฮริโคชิ ที่ปรึกษา (Counsellor) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นมูลนิธิฯ ที่มีการดำเนินการมาเป็นเวลานานและได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ผู้เสียสละเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
Saijaithai | 2019-01-16 14:09:45.0 | Hits  83
พระราชินีพร้อมคณะจากประเทศมาเลเซีย เสด็จทอดพระเนตร มูลนิธิสายใจไทยฯ วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
Saijaithai | 2019-01-16 13:33:37.0 | Hits  80
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2562 วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
Saijaithai | 2018-12-17 14:14:40.0 | Hits  129
บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ในการทาสีช่องทางเดินเสด็จฯ และสนามกีฬาเปตอง พร้อมทำความสะอาดบริเวณรอบๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่เสด็จ ปลายเดือนธันวาคม 2561
Saijaithai | 2018-12-17 13:59:03.0 | Hits  143
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 2013-09-10 10:36:47.0 | Hits  3290
• ข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ • รวมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา
1

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com