Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
Saijaithai | 2018-08-10 12:38:05.0 | Hits  193
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
Saijaithai | 2018-07-26 13:38:09.0 | Hits  268
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
Saijaithai | 2018-03-30 14:47:25.0 | Hits  634
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของ สมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่ แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 2018-03-30 14:44:40.0 | Hits  873
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 2018-03-30 14:34:00.0 | Hits  553
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 2013-09-10 10:36:47.0 | Hits  3148
• ข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ • รวมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา
1

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com