Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  936
น้ำใจไม่เคยแล้ง ร้อยเอกทักขิณ โพธิศาสตร์ ประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนสมาชิกสายใจไทย ลงพื้นที่นำสิ่งของ อาหาร เครื่องใช้ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนในเบื้องต้น ที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 มูลนิธิฯ ขอชื่นชมและอนุโมทนา
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  1033
ผู้บริหาร อาสาสมัคร สมาชิก และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทยฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 จำนวนเงิน 70,000 บาท
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  1087
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการ และพลตรี สุกิจ เลาหสุรโยธิน ได้ไปร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  1210
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 คุณธัญรักษ์ ณ วังขนาย ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มวังขนาย มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อนำไปสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ณ สำนักงานสวนจิตรลดา โดยมี คุณอมรา อินทวงศ์ ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน และหม่อมหลวงเอื้อมสุขย์ กิติยากร ผู้อำนวยการสายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  886
การแข่งขันเปตองการกุศล “เปตองเพื่อสายใจไทย” ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเปตอง สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ทีมชนะเลิศและได้รับถ้วยพระราชทาน ได้แก่ ทีมป๋าแอน 1 และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านทั้งประเภทกิตติมศักดิ์ และประเภททั่วไป รวมทั้งขอขอบคุณในกุศลจิตที่ร่วมสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  887
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  1071
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ กรรมการแพทย์มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ นายประกิจ ประจนปัจจนึก รองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะ คณะผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และคณะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “ไบเทคฮาล์ฟมาราธอน 2559”
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  803
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่เจ้าหน้าที่และช่างฝีมือมูลนิธิสายใจไทยฯ โดยมีท่านผู้บริหารให้การต้อนรับและรับการตรวจสุขภาพ ณ มูลนิธิสายใจไทยฯ สำนักงานบางนา
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  647
คณะผู้จัดงานการกุศลแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่น เดินทางมาประชาสัมพันธ์งานแสดง “สี่ฤดูกาลของญี่ปุ่น” จากสำนักนิจิไม ไมชิมะ โยซาโคอิ โชคคอนมาจิดะ ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 บัตรราคา 500 บาท รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  737
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 24 มกราคม 2017 · วันนี้ คลื่นวิทยุ COOLfahrenheit 93 นำโดยคุณปริญญ์ หมื่นสุกแสง ผู้บริหาร พร้อม COOLJ.ตั้ม, COOLJ.กัญ นำเงินจากกิจกรรม “COOL Degree : ฟังดีได้ดี” จำนวน 100,000 บาท มามอบให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ณ สำนักงานสวนจิตรลดา โดยมีหม่อมหลวงเอื้อมสุขย์ กิติยากร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคุณอมรา อินทวงศ์ ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com