Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
Saijaithai | 2014-03-27 09:27:07.0 | Hits  809
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ได้มี 5 บริษัท ฯ ได้แก่ บริษัท Samrit Furniture , TMS ToP Maritime Service ( Thaioil Group ) , Thaioil ( Thaioil Group ), บางจาก , บางจากกรีนเนท ได้ร่วมทำ CSR ณ มูลนิธิสายใจไทย ฯ สำนักงานใหญ่ บางนา
Saijaithai | 2014-03-27 08:55:53.0 | Hits  846
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า จัดงาน "สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ประจำปี 2556" เป็นการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อหารายได้เข้าหน่วยพัฒนาอาชีพฯ โดยได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเพนนินซูลา พลาซ่า
nanthaphon | 2013-02-13 15:34:06.0 | Hits  704
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมาชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดน่าน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม พญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
nanthaphon | 2013-02-13 15:02:45.0 | Hits  680
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมาชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดแพร่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงพยาบาลแพร่
nanthaphon | 2013-02-13 15:00:58.0 | Hits  576
ผู้บริหารมูลนิธิสายใจไทย ฯ ต้อนรับคณะกรรมการชมรมสายใจไทย ที่มาเยี่ยมชมกิจการมูลนิธิฯ สำนักงานบางนา เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 55
nanthaphon | 2013-02-13 14:56:07.0 | Hits  490
ผู้บริหารมูลนิธิสายใจไทยฯ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากประเทศภูฏาน ที่มาเยี่ยมชมกิจการมูลนิธิสายใจไทย ฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
nanthaphon | 2013-02-13 14:53:48.0 | Hits  514
มูลนิธิสายใจไทยฯ จัดงานทำบุญวันสงกรานต์เมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2555 ณ สำนักงานบางนา
nanthaphon | 2013-02-13 14:51:14.0 | Hits  414
สำนักงานเขตบางนา นำคณะครู และนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บางนา เข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิสายใจไทยฯ เมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 คณะครู และนักเรียนเยี่ยมชมกิจการ-2 คณะครู และนักเรียนเยี่ยมชมกิจการ-3
nanthaphon | 2013-02-13 14:45:54.0 | Hits  397
ภาพบรรยากาศในงาน ที่ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน สานสายใย เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ๒๕๕๒
nanthaphon | 2013-02-13 14:44:43.0 | Hits  562
ศิลปินนักร้องค่ายอาร์เอส เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิฯ สายใจไทย พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
1 | 2 | 3

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com