Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
nanthaphon | 2013-02-13 14:43:27.0 | Hits  398
ภาพบรรยากาศในงานตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ วันที่ 9-10 ก.พ. 2553
nanthaphon | 2013-02-13 14:42:06.0 | Hits  794
มูลนิธิสายใจไทย ฯ เปิดสาขาแห่งใหม่ ณ อาคารศศิทศเพลสฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านสายใจไทยแห่งใหม่ ซึ่งเป็นร้านที่ ๖ ตั้งอยู่ ณ อาคารศศิทศ เพลส เลขที่๒๗๑ หมู่ ๑๓ ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ศกนี้ เวลา ๑๐. ๑๙ น. รายได้จากการำน่ายสินค้า มูลนิธิสายใจไทย ฯ จะนำไปสงเคราะห์สมาชิกสายใจไทย ซึ่งได้แก่ ทหาร ตำรวจ ครู และอาสาสมัครพลเรือน ผู้ทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อพิทัก...
nanthaphon | 2013-02-13 14:40:25.0 | Hits  397
ฯพณฯ องคมนตรี พล อ. อ. กำธน สินธวานนท์ รองประธานคณะกรรมการและคณะตรวจเยี่ยมและบริการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกสายใจไทย ในจังหวัดดังต่อไปนี้: ๑. จังหวัดน่าน เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ๒. จังหวัดแพร่ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ๓. จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ค่ายกาวิละ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๔. จังหวัดตาก และกำแพงเพชร โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๕. จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ๖. จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ๗. จังหวัด...
nanthaphon | 2013-02-13 14:39:22.0 | Hits  382
ภาพบรรยากาศในงานเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒เชิญชวนซื้อสินค้าบริจาค คุณภาพส่งออก ราคาถูกพิเศษ ที่มูลนิธิสายใจไทยฯ บางนา
nanthaphon | 2013-02-13 14:38:01.0 | Hits  425
ภาพงานช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตในหน้าที่ คุณวนิดา ดุละลัมพะ และ คุณพวงทอง อานันทนะสุวงค์ ผู้แทน มูลนิธิสายใจไทย ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสมาชิกสัมพันธ์ มูลนิธิ สายใจไทยฯ นำเงินไปมอบให้กับทายาท อส.ทพ.บุญญฤทธิ์ ขันตี อาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิต จากการปะทะกับกองกำลังทหาร กัมพูชาที่บริเวณภูมะเขือ เขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ที่วัดพนาพราว อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
nanthaphon | 2013-02-13 14:36:29.0 | Hits  343
นางวนิดา ดุละลัมพะ ที่ปรึกษาผ่ายการตลาด มูลนิธิสายใจไทย ฯนำกระเช้าของขวัญเสนอต่อผู้สนใจ ในพิธีเปิดงาน “รวมใจจงรัก พระจักรี” ที่ สยามพารากอนเมื่อธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อเป็นแรงบรรดาลใจให้ผู้ร่วมงานใช้สินค้าผลิตโดยมูลนิธิต่าง ๆ ในพระ บรมราชูปถัมภ์ เป็นของขวัญในวาระต่าง ๆ ทั้งนี้ การสนับสนุนสินค้าเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ทุพลภาพให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และเป็นการสร้าง บุญ สร้างกุศลอีกด้วย
nanthaphon | 2013-02-13 14:16:00.0 | Hits  768
เพื่อเป็นต้วอย่างในการจัดของขวัญมอบแก่ผู้ใหญ่ หรือผู้มีอุปการะคุณ ในวาระต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้าเพื่อการกุศล สามารถสนับสนุนได้ในราคายุติธรรม
1 | 2 | 3

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com